Protokół z posiedzenia komisji VII edycji konkursu
„Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”

W 2023 roku, do VII edycji konkursu, obejmującej rok szkolny 2022/2023, z terenu województwa mazowieckiego zgłoszono dokumentację 22 szkół. Na tę liczbę składają się zgłoszenia: 15 szkół podstawowych, 5 szkół ponadpodstawowych, 2 szkół specjalnych.

Konkurs odbył się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Komisja konkursowa VII edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie” pracowała w składzie:

przewodniczący:              Paweł Zań – członek Zarządu Głównego PTTK;
sekretarz:                        Joanna Lipińska – skarbnik Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK;
członkowie:                      Jacek Delert – wiceprezes Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK;
Marcin Tysler – przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK
Województwa Mazowieckiego;
Natalia Wojtyra – prezes Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK;

Członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją zgłoszoną przez poszczególne szkoły, przyznali poszczególnym zgłoszeniom punkty. W dniu 21 lutego 2023 roku, w siedzibie Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się posiedzenie komisji. Decyzja komisji została podjęta w oparciu o punktację od poszczególnych członków,
w obecności pięciu członków komisji.

Decyzją komisji w VII edycji konkursu „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie”, w poszczególnych kategoriach, szkoły otrzymują następujące tytuły:

Szkoły podstawowe

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego 1863 r. w Nowej Wsi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi uzyskała tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Leszczynie Szlacheckim uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sułkowicach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Rawicza w Siedlcach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego we Wrociszewie uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Woli Chodkowskiej uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kochanowskiego w Kozienicach uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej uzyskała wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoły ponadpodstawowe

Zespół Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach uzyskał tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku uzyskało tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

X Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Konarskiego w Radomiu uzyskało tytuł i prawo używania logo „Brązowa Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł.

CLXII Liceum Ogólnokształcące im. Szarych Szeregów w Warszawie uzyskało wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie uzyskał wyróżnienie i prawo używania logo „Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”.

Szkoły specjalne

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca w Warszawie uzyskała tytuł i prawo używania logo „Złota Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje puchar przechodni Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kozienicach uzyskał tytuł i prawo używania logo „Srebrna Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie 2023”. Szkoła otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.

 

Warszawa, 21 lutego 2023 roku Przewodniczący Komisji

Paweł Zań

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this