Szanowni Uczestnicy i Opiekunowie

Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego „Poznajemy Ojcowiznę”

oraz

Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej

W imieniu Zarządu Mazowieckiego Forum Oddziałów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz laureatów Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej wraz z opiekunami na podsumowanie tegorocznej edycji konkursów, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2024 r. (piątek), w Skansenie Bojowym I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie (gmina Magnuszew, powiat kozienicki).

Patronat honorowy

  • Mazowiecki Kurator Oświaty – Wioletta Krzyżanowska
  • Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik
  • Burmistrz Magnuszewa – Marek Drapała
  • Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Pani Izabela Stelmańska

Program spotkania:

10:00 – 10:30              Przyjmowanie uczestników.

10:30 – 10:45              Powitanie uczestników, komunikaty organizacyjne.

10:45 – 11.45             Podsumowanie konkursów dla uczniów szkół podstawowych – wręczenie Nagród.

Młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych zwiedza w tym czasie Skansen

Bojowy I Armii Wojska Polskiego.

12:00 – 13:30          Podsumowanie konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i specjalnych – wręczenie nagród.

Młodzież ze szkół podstawowych zwiedza w tym czasie Skansen Bojowy I Armii Wojska Polskiego.

13:30 – 14:30              obiad

14:30 – 15:00              Zakończenie uroczystości

Karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczta@mfo.pttk.pl (z podaniem liczby uczestników i opiekunów konkursów) do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Opłatę organizacyjną (za obiad) należy wnieść na konto Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK, numer: 95 1240 5976 1111 0000 4745 7883, w ciągu trzech dni roboczych od daty dokonania zgłoszenia. W tytule wpłaty należy wpisać: Mniszew, imię i nazwisko wpłacającego.

Dyplomy i nagrody nieodebrane w Mniszewie będzie można odebrać od 16 kwietnia br. w siedzibie Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK Warszawie przy ul. Senatorskiej 11, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (poczta@mfo.pttk.pl).

Zarząd MFO PTTK

————————————————————————————————————————————————————–

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Zgłoszenia (wyłącznie na niniejszej karcie zgłoszeniowej) przyjmowane są na e-mail: poczta@mfo.pttk.pl do 5 kwietnia 2024 r. Prosimy o zaznaczenie w poniższej tabeli dane opiekuna, uczestnika oraz odpłatne świadczenia.

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: …………………………………………………………………

Oddział PTTK/Szkoła …………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ……………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji,  e-mail: ……………………………………………………………………

Lp. Imiona i nazwiska uczestników i opiekunów w konkursach Zamawiam: obiad – dopłata 10 zł
1. Obiad TAK/NIE *
2. Obiad TAK/NIE *
3. Obiad TAK/NIE *

 

Lp. Imiona i nazwiska osób towarzyszących (rodzeństwo, rodzice, uczniowie, którzy nie brali udziału w konkursach) Wysokość opłaty za obiad 20 zł

 

1. Obiad TAK/NIE *
2. Obiad TAK/NIE *
3. Obiad TAK/NIE *

* właściwe zaznaczyć

Oświadczam, że w dniu …………………dokonałem/ dokonałam* wpłaty kwoty………………..zł

(słownie ………………………………………………………….  ) na konto MFO PTTK nr: 95 1240 5976 1111 0000 4745 7883. W tytule wpłaty należy wpisać: Mniszew, imię i nazwisko wpłacającego.

Wyrażam zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie informacji dotyczących danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) dla potrzeb organizacji podsumowania Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego „Poznajemy Ojcowiznę” oraz Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej.

…………………………………..                                            …………………………………

Miejscowość, data                                                                            podpis

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this