Komunikat dotyczący eliminacji Konkursu „Poznajemy Ojcowiznę” na terenie Województwa Mazowieckiego w 2024 roku oraz terminarza pozostałych konkursów i zlotów

Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” realizowany jest w oparciu o Regulamin Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Województwa Mazowieckiego „Poznajemy Ojcowiznę”.

Zarząd Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK przypomina zasady organizacji eliminacji wojewódzkich konkursu:

 1. W 2024 r. eliminacje rejonowe odbędą się w Warszawie, Radomiu (Oddział PTTK „Łucznik”), Kozienicach, Płocku, Siedlcach i Żyrardowie.
 2. Jednostki z miejscowości niewymienionych powyżej, planujące organizowanie eliminacji rejonowych proszone są o poinformowanie MFO PTTK do dnia 10 lutego 2024 roku
  o miejscu i terminie składania prac. Informacje prosimy przesyłać drogą mailową.
 3. . Prace należy przesyłać na adres: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa (tel. 22 875-10-17, e-mail: poczta@mfo.pttk.pl ) lub złożyć osobiście w pok. 17, do dnia 15 marca 2024
 4. Organizatorzy etapu rejonowego mogą przysłać na eliminacje wojewódzkie po 3 prace: indywidualne, zbiorowe oraz multimedialne z każdej kategorii: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe. Komisje konkursowe etapu rejonowego mogą dodatkowo wytypować do etapu wojewódzkiego jedną pracę, wybraną spośród wszystkich prac ocenianych na etapie rejonowym, bez względu na kategorię i typ szkoły.
 5. Do przekazywanych na etap wojewódzki przez organizatora eliminacji rejonowych prac uczestników należy dołączyć protokół eliminacji rejonowych. W przypadku przesyłania protokołu drogą mailową należy dokument zeskanować.
 6. Przygotowywane prace nie mogą być wykonywane w formacie większym niż A4. Praca konkursowa wraz z załącznikami swą objętością nie może przekraczać 60 stron. Prace konkursowe można przekazywać w formie tradycyjnej, bądź formie elektronicznej
  (w formacie pdf na płycie CD, pamięci przenośnej lub w e-mailu).
 7. Prace multimedialne powinny trwać maksymalnie 15 minut.
 8. Do każdej pracy zgłaszanej na konkurs musi zostać załączona wypełniona karta identyfikacyjna pracy (załączona do Regulaminu konkursu).
 9. Prace indywidualne lub zespołowe mogą być przygotowane przez uczestników pod opieką jednego nauczyciela lub innej pełnoletniej osoby. W przypadku zespołów liczących 3 i 4 uczestników dopuszcza się przygotowywanie prac pod opieką dwóch nauczycieli, osób pełnoletnich.
 10. Posumowanie konkursu w województwie mazowieckim planowane jest na dzień 12 kwietnia 2024 r.

Uwaga:

 • Niezgłoszenie prac w danej kategorii nie powoduje możliwości zgłoszenia większej ilości prac w innych kategoriach.
 • W przypadku zgłoszenia więcej niż 3 prace w danej kategorii, zakwalifikowane zostaną pierwsze dwie prace wymienione w tej kategorii w protokole z  eliminacji regionalnych.
 • Interpretacja zapisów niniejszego komunikatów należy wyłącznie do organizatorów eliminacji wojewódzkich.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień do zapisów niniejszego komunikatu.

Terminarz pozostałych konkursów PTTK dla dzieci i młodzieży

16 marca 2024 r. IV Ogólnopolski Internetowy konkurs z wiedzy krajoznawczo-turystycznej

18-19 maja 2024 r. Finał Wojewódzki OMTTK PTTK

26 października 2024 r. Finał Wojewódzki Konkursu Krasomówczego w Warszawie

Zloty

20 września 2024 r. VII Turystyczny Zlot Młodzieży Województwa Mazowieckiego „Śladami Powstania Warszawskiego 1944” w Warszawie

19 października 2024 r. 64. Centralny Zlot Młodzieży „Palmiry 2024”.

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this