A+ A A-

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację

Mazowiecka Komisja Imprez na Orientację PTTK (MKInO PTTK) koordynuje i organizuje szeroko rozumiane imprezy na orientację na terenie województwa mazowieckiego.

MKInO PTTK działa w składzie dziesięcioosobowym. Członkowie Komisji spotykają się raz w miesiącu (zwykle w drugi wtorek miesiąca, z przerwą wakacyjną) na roboczych spotkaniach w gmachu ZG PTTK przy ulicy Senatorskiej 11 w Warszawie od godz. 16:30.
W comiesięcznych otwartych zebraniach MKInO uczestniczą również organizatorzy i sympatycy InO. Na spotkaniach poruszane są sprawy bieżące związane z działalnością MKInO, szkoleniami, realizacją kalendarza imprez InO i organizacją Konkursu TMWiM oraz innych imprez regionalnych, udziałem w imprezach ogólnopolskich, głównie Pucharu Polski i Mistrzostw Polski, koordynacją wielu
przedsięwzięć także z organizatorami z innych środowisk m.in. WMZOS oraz harcerzami.
Głównym celem MKInO jest tworzenie kalendarza imprez, kontynuowanie najstarszego w Polsce Konkursu o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza, współpraca z innymi jednostkami w zakresie organizacji imprez na orientację (np. MFO, OMTTK). Nadanie rangi imprezom związane jest z prowadzonym przez Komisję corocznym Konkursem o Tytuł MWiM w MnO w kategoriach seniorów i juniorów.
Dodatkowym elementem są prowadzone konkursy na najlepszą w danym roku imprezę pod nazwą „Złoty Lampion” oraz konkurs na najlepszego budowniczego trasy. Konkursy są autorskim pomysłem Kol. Tomasza Gronaua, a sędziami byli uczestnicy imprez TMWiM oceniający imprezy poprzez specjalne ankiety.
W celu podnoszenia kwalifikacji Organizatorów Imprez na Orientację MKInO we współpracy z kołami i klubami corocznie organizuje Kurs Organizatorów i Animatorów InO. Od kilku lat odbywają są również Mazowieckie Zloty InO, które mają na celu szersze, uroczyste spotkania sympatyków InO z Warszawy i Mazowsza, wymianę doświadczeń i przygotowanie wniosków środowiska na krajowy Zlot
Przodowników InO. Pierwszy taki Zlot odbył się z inicjatywy Kol. Stanisława Łucia w dn. 29-30 listopada 2003 r. w Chacie Dzięciołek w Czaplowiźnie.
MKInO PTTK działa w oparciu o opracowany regulamin. Na koniec kadencji Komisja zwołuje Mazowiecką Naradę Aktywu InO PTTK w celu podsumowania swojego działania, przyjęcia sprawozdania i wyboru nowego składu Komisji oraz wytyczenie dalszych kierunków działania.

 

Skład MKInO PTTK w kadencji 2013-2017, wybrany podczas Mazowieckiej Narady Aktywu InO PTTK w dniu 26 lutego 2013 r.

Dariusz Walczyna, przewodniczący Komisji, Zespół ds. Konkursów
Barbara Szmyt, wiceprzewodnicząca Komisji, Sędzia Główny TMWiM
Aleksandra Woźniak, sekretarz Komisji, Zespół ds. Dystrybucji
Anna Natusiewicz, skarbnik Komisji, Redaktor Naczelny "Azymutu Warszawskiego"
Michał Kowalczewski, członek Komisji, Zespół ds. Informacji
Andrzej Krochmal, członek Komisji, Zespół ds. Regulaminów
Kazimierz Makieła, członek Komisji, Referat Weryfikacyjny nr 101
Kamil Opiela, członek Komisji, Zespół ds. Archiwum
Michał Segit, członek Komisji, Zespół ds. Informacji
Piotr Zgoda, członek Komisji, Zespół ds. Kalendarza

Strona MKInO PTTK http://mkino.pttk.pl

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 15 kwiecień 2013 20:01
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto