Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat dotyczący eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Województwa Mazowieckiego w 2019 roku Wyróżniony

Zapraszamy do udziału w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży.

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego są:
1) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu,pOddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy,
3) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
2. Konkurs realizowany jest w oparciu o „Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej”
3. Na podstawie zapisów regulaminu Konkursu, organizatorem eliminacji wojewódzkich na terenie Mazowsza jest Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (MFO PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. 22 826 22 51 wew. 111, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
4. Eliminacje wojewódzkie Konkursu odbędą się w Warszawie 26 października 2019 r.
5. Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym winni się zgłosić do wybranego organizatora eliminacji rejonowych.
6. Eliminacje rejonowe przeprowadzone zostaną do dnia 18.10.2019 r. przez:
1) Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
2) Oddział PTTK w Kozienicach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
3) Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
4) Oddział Miejski PTTK w Płocku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
5) Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
6) Oddział PTTK w Żyrardowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
7) POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7. Szczegółowe informacje o eliminacjach rejonowych (termin zgłoszeń, warunki uczestnictwa) określają organizatorzy wymienieni w pkt. 6 niniejszego komunikatu.
8. Lista organizatorów eliminacji rejonowych nie jest zamknięta. Chętnych do zorganizowania eliminacji rejonowych w swoim powiecie prosimy o zgłoszenie tego faktu i przesłanie szczegółowych informacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9. Według znowelizowanego regulaminu Konkurs odbywa się w 2 kategoriach wiekowych: 1) klasy 4-8 szkoły podstawowej, 2) wszystkie klasy szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalne i po szkole podstawowej).
10. Do każdego etapu Konkursu uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy. Prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.
11. Dzieci szkół podstawowych pierwsze wystąpienie prezentują w ciągu 5 minut, finałowe wystąpienie prezentują w ciągu 7 minut.
12. Ze względu na postulaty uczestników ze szkół ponadpodstawowych i ich opiekunów, ustala się dla szkół ponadpodstawowych czas wystąpienia finałowego (II tematu) na 10-15 minut. Za wystąpienie krótsze niż 10 minut odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. Czas pozostałych wystąpień nie ulega zmianie.
13. Ponadto finaliści eliminacji Konkursu poszczególnych kategorii zobowiązani są do wylosowania tematu i zaprezentowania go bez wcześniejszego przygotowania w czasie 3 minut.
14. Organizator przesłuchań rejonowych Konkursu może zgłosić do etapu wojewódzkiego po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej. Organizatorzy, których uczestnicy w poprzednim roku reprezentowali w etapie ogólnopolskim Konkursu województwo mazowieckie, mają prawo zgłosić 3 uczestników w kategorii wiekowej, w której w 2018 roku reprezentowali województwo.
15. Niezgłoszenie maksymalnej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej nie powoduje możliwości zgłoszenia większej ilości uczestników w innej kategorii.
16. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników w tej samej kategorii wieku, niż określona wyżej, do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowani zostaną uczestnicy w liczbie określonej w niniejszym komunikacie, według kolejności, w jakiej wymienieni zostali w protokole z eliminacji rejonowych.
17. Zgłoszenie uczestników do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą na adres: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub drogą mailową (zeskanowany dokument) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 października 2019 roku.
18. Do przesyłanych przez organizatora eliminacji rejonowych zgłoszeń uczestników na etap wojewódzki należy dołączyć protokół przesłuchań eliminacji rejonowych. W przypadku przesyłania protokołu drogą mailową należy dokument zeskanować.
19. W eliminacjach wojewódzkich nie mogą brać udziału inni uczestnicy, niż wymienieni w zgłoszeniach z eliminacji rejonowych.
20. Do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego MFO PTTK zgłasza udział maksymalnie trzech laureatów wyłonionych podczas eliminacji wojewódzkich z poszczególnych kategorii szkół.
21. Interpretacja zapisów niniejszego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów eliminacji wojewódzkich.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień do zapisów niniejszego komunikatu.

Pliki do pobrania:Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK