Logo
Wydrukuj tę stronę

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży na terenie Województwa Mazowieckiego w 2016 roku

Zapraszamy do udziału w eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Województwa Mazowieckiego w 2016 roku.

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego są:
   1) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu,
   2) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy,
   3) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2. Konkurs realizowany jest w oparciu o „Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej” przyjęty i zatwierdzony przez Organizatorów Konkursu w 2008 roku (http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/konkurs-krasomowczy/o-konkursie/48-regulamin-ogolnopolskiego-konkursu-krasomowczego-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej).

3. Na podstawie zapisów regulaminu Konkursu, organizatorem eliminacji wojewódzkich na terenie Mazowsza jest Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (MFO PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. 22 826 22 51 wew. 111, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Informacje dotyczące eliminacji Konkursu zamieszczane są na stronie internetowej www.mfo.pttk.pl.

4. Eliminacje wojewódzkie Konkursu objęte są patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

5. Eliminacje wojewódzkie Konkursu odbędą się w Warszawie 29 października 2016 r. (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz 30 października 2016 r. (szkoły ponadgimnazjalne).

6. Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym winni się zgłosić do wybranego organizatora eliminacji rejonowych.

7. Eliminacje rejonowe przeprowadzone zostaną do 15.10.2016 r. przez:
   1) Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   2) Oddział PTTK w Kozienicach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   3) Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   4) Oddział Miejski PTTK w Płocku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   5) Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   6) Oddział PTTK w Żyrardowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

8. Szczegółowe informacje o eliminacjach rejonowych (termin zgłoszeń, warunki uczestnictwa) określają organizatorzy wymienieni w pkt. 7 niniejszego komunikatu. A także będą zamieszczone na stronie www.mfo.pttk.pl.

9. Lista organizatorów eliminacji rejonowych nie jest zamknięta. Chętnych do zorganizowania eliminacji rejonowych w swoim powiecie prosimy o zgłoszenie tego faktu i przesłanie szczegółowych informacji do zamieszczenia na stronie internetowej MFO PTTK.

10. Organizator przesłuchań rejonowych Konkursu może zgłosić do etapu wojewódzkiego po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Organizatorzy, których uczestnicy w poprzednim roku reprezentowali w etapie ogólnopolskim Konkursu województwo mazowieckie, mają prawo zgłosić 3 uczestników w kategorii wiekowej, w której w 2015 roku reprezentowali województwo.

11. Niezgłoszenie maksymalnej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej nie powoduje możliwości zgłoszenia większej ilości uczestników w innych kategoriach.

12. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników w tej samej kategorii wieku, niż określona wyżej, do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowani zostaną uczestnicy w liczbie określonej w niniejszym komunikacie, według kolejności, w jakiej wymienieni zostali w protokole z eliminacji rejonowych.

13. Zgłoszenie uczestników do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą na adres: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub drogą mailową (zeskanowany dokument) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 października 2016 roku.

14. Do przesyłanych przez organizatora eliminacji rejonowych zgłoszeń uczestników na etap wojewódzki należy dołączyć protokół przesłuchań eliminacji rejonowych. W przypadku przesyłania protokołu drogą mailową należy dokument zeskanować.

15. W eliminacjach wojewódzkich nie mogą brać udziału inni uczestnicy, niż wymienieni w zgłoszeniach z eliminacji rejonowych.

16. Ze względu na postulaty uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych i ich opiekunów, ustala się dla szkół ponadgimnazjalnych czas wystąpienia finałowego (II tematu) na 10-15 minut. Za wystąpienie krótsze niż 10 minut odejmuje się od średniej wartości 1 punkt. Czas pozostałych wystąpień nie ulega zmianie.

17. Interpretacja zapisów niniejszego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów eliminacji wojewódzkich.

18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień do zapisów niniejszego komunikatu.

Warszawa, 9 września 2016 roku

Ostatnio zmienianyśroda, 05 październik 2016 13:00
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK