A+ A A-

Regulamin Eliminacji Rejonowych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Siedlce, 6 października 2015 r.

Eliminacje rejonowe – obejmują miasto Siedlce i powiat siedlecki.

I. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka ojczystego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi, kultury i małych ojczyzn, rozbudzenie zamiłowania do pięknego i sugestywnego mówienia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Zadaniem konkursu jest również rozbudzenie zainteresowań krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania własnego regionu, jego historii, dorobku, zdobywanie wiedzy o Polsce i Polakach, wyszukiwanie tematów ciekawych krajoznawczo, a następnie ich prezentowanie. Konkurs to także jedna z form przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród dzieci i młodzieży.

2. Wyłonienie najlepszych krasomówców z całego rejonu, którzy będą uczestniczyć w eliminacjach wojewódzkich organizowanych przez Radę Mazowiecką Forum Oddziałów PTTK w dniu 17.10.2015 r. – szkoły podstawowe i gimnazja oraz w dniu 24.10.2015 r. – szkoły ponadgimnazjalne, w siedzibie ZG PTTK w Warszawie, ul. Senatorska 11, a w przypadku zakwalifikowania się na eliminacje ogólnopolskie będą reprezentować województwo mazowieckie w finałach: Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci Szkół Podstawowych, Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej – organizowanych przez Oddział PTTK w Legnicy oraz w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez Oddział PTTK w Golubiu – Dobrzyniu.

Patronat Honorowy nad Eliminacjami Wojewódzkimi objął Mazowiecki Kurator Oświaty

 

II. Organizatorzy

Oddział PTTK Podlasie w Siedlcach, ul. Biskupa I. Świrskiego 35, 08-110 Siedlce, tel. 535 068 593, tel/fax (25) 632 77 77

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach

Muzeum Regionalne w Siedlcach

 

III. Miejsce konkursu

Sala Konferencyjna Muzeum Regionalnego w Siedlcach, ul. Piłsudskego 1

 

IV. Warunki uczestnictwa i tematyka

W eliminacjach rejonowych prawo uczestnictwa mają reprezentacje szkolnych kół i klubów PTTK a także uczniowie niezrzeszeni w PTTK, nie więcej niż dwóch uczniów ze szkoły, koła, klubu oraz opiekun.

Uczestnicy przygotowują do zaprezentowania dwa tematy.

Dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazja i młodzież szkół ponadgimnazjalnych prezentują w obydwu wystąpieniach tematykę związaną z turystyką, krajoznawstwem i historią naszego kraju. Zalecana jest prezentacja walorów własnego regionu, jego zabytków, historii, współczesnych osiągnięć i sylwetek ciekawych ludzi, bliskich sercu uczestnika oraz zasłużonych dla kraju i regionu.

Przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjalnych: czas trwania wystąpienia w pierwszym temacie 5 minut z tolerancją 30 sekund; czas trwania wystąpienia w drugim temacie 7 minut z tolerancją 30 sekund.

Finaliści z gimnazjów bezpośrednio po swoich wystąpieniach prezentują w ciągu 3 minut z tolerancją 30 sekund dodatkowo wylosowany przez siebie temat bez wcześniejszego przygotowania.

Przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych: czas trwania wystąpienia w pierwszym temacie 10 minut z tolerancją 30 sekund; Osoba zakwalifikowana do etapu wojewódzkiego przygotowuje drugie 15 minutowe wystąpienie z tolerancją 30 sekund. W trakcie eliminacji wojewódzkich obowiązuje także 3 minutowe wystąpienie improwizowane na wylosowany temat.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 2 października 2015 r. do godz. 16.00, pisemnie (także pocztą elektroniczną lub faxem) pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach, 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 35, tel. /fax (025) 6327777 lub w Punkcie Informacji Turystycznej w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 7 w godzinach od 9.00 do 16.00.

Termin eliminacji: 6.10.2015 r. - początek przesłuchań godz. 10.00

W zgłoszeniu należy podać:

imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły (telefon), imię i nazwisko opiekuna, tytuł I i II wystąpienia (szkoły podstawowe i gimnazja), tytuł I wystąpienia (szkoły ponadgimnazjalne).

 

V. Świadczenia organizatora

Dyplomy uczestnictwa dla wszystkich uczestników, dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca, nagrody dla laureatów, podziękowania dla opiekunów, słodki poczęstunek.

Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży uczestnikom i opiekunom.

ORGANIZATORZY

 

Eliminacje przeprowadzane są zgodnie z Regulaminem Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej PTTK, zamieszczonym na stronie internetowej ZG PTTK. Drugi temat prezentowany będzie tylko wówczas, gdy w wyniku przesłuchań z pierwszego tematu wystąpią trudności w wyłonieniu krasomówców na eliminacje wojewódzkie.

 

 

 

Ostatnio zmienianysobota, 19 wrzesień 2015 20:06
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto