Logo
Wydrukuj tę stronę

Komunikat dotyczący eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego dla Dzieci i Młodzieży na terenie Województwa Mazowieckiego w 2015 roku

1. Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego są:
   1) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu,
   2) Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Legnicy,
   3) Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

2. Konkurs realizowany jest w oparciu o „Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej” przyjęty i zatwierdzony przez Organizatorów Konkursu w 2008 roku (http://mlodziez.pttk.pl/dla-was/konkursy/konkurs-krasomowczy/o-konkursie/48-regulamin-ogolnopolskiego-konkursu-krasomowczego-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej).

3. Na podstawie zapisów regulaminu Konkursu, organizatorem eliminacji wojewódzkich na terenie Mazowsza jest Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (MFO PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. 22 826-22-51 wew. 111, 218, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Informacje dotyczące eliminacji Konkursu zamieszczane są na stronie internetowej www.mfo.pttk.pl.

4. Eliminacje wojewódzkie Konkursu objęte są patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

5. Eliminacje wojewódzkie Konkursu odbędą się w Warszawie 17 października 2015 r. (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz 24 października 2015 r. (szkoły ponadgimnazjalne).

6. Wszyscy uczniowie chętni do wzięcia udziału w Konkursie Krasomówczym winni się zgłosić do wybranego organizatora eliminacji rejonowych nie później niż do 5 września 2015 roku.

7. Eliminacje rejonowe przeprowadzone zostaną w okresie 10.09 - 10.10.2015r. przez:
   1) Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK w Warszawie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   2) Oddział PTTK w Kozienicach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   3) Oddział PTTK w Mińsku Mazowieckim (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   4) Oddział Miejski PTTK w Płocku (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   5) Oddział PTTK „Podlasie” w Siedlcach (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
   6) Oddział PTTK w Żyrardowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
Szczegółowe informacje o eliminacjach rejonowych (termin zgłoszeń, warunki uczestnictwa) określają organizatorzy wymienieni w pkt. 6 niniejszego komunikatu. A także będą zamieszczone na stronie www.mfo.pttk.pl.

8. Organizator przesłuchań rejonowych Konkursu może zgłosić do etapu wojewódzkiego po 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Organizatorzy, których uczestnicy w poprzednim roku reprezentowali w etapie ogólnopolskim Konkursu województwo mazowieckie, mają prawo zgłosić 3 uczestników w kategorii wiekowej w której w 2014 roku reprezentowali województwo.

9. Niezgłoszenie maksymalnej liczby uczestników w danej kategorii wiekowej nie powoduje możliwości zgłoszenia większej ilości uczestników w innych kategoriach.

10. W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników w tej samej kategorii wieku, niż określona wyżej, do udziału w etapie wojewódzkim zakwalifikowani zostaną uczestnicy w liczbie określonej w niniejszym komunikacie, według kolejności, w jakiej wymienieni zostali w protokole z eliminacji rejonowych.

11. Zgłoszenie uczestników do eliminacji wojewódzkich należy przesłać pocztą na adres: Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa lub drogą mailową (zeskanowany dokument) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 października 2015 roku.

12. Do przesyłanych przez organizatora eliminacji rejonowych zgłoszeń uczestników na etap wojewódzki należy dołączyć protokół przesłuchań eliminacji rejonowych. W przypadku przesyłania protokołu drogą mailową należy dokument zeskanować.

13. W eliminacjach wojewódzkich nie mogą brać udziału inni uczestnicy, niż wymienieni w zgłoszeniach z eliminacji rejonowych.

14. Interpretacja zapisów niniejszego komunikatu należy wyłącznie do organizatorów eliminacji wojewódzkich.

15. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian i uzupełnień do zapisów niniejszego komunikatu.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 09 marzec 2015 10:28
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK