A+ A A-

Uchwała IV Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego

I. IV Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK Województwa Mazowieckiego kieruje następujące postulaty:

Do Władz Naczelnych PTTK

 1. Apeluje o reaktywację „Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK”. Wobec problemów Oddziału Miejskiego PTTK im. Księdza Jana Wiśniewskiego w Radomiu, należy rozważyć ewentualne przeniesienie zbiorów w inne miejsce. To muzeum nie może zniknąć. W chwili obecnej nie ma miejsca gdzie można by przekazywać zbiory z Oddziałów.
 2. Uporządkować i uprościć mapę strony internetowej Towarzystwa (dziś w różnych miejscach strony są informacje sprzed 10 lat). Należy linkować z nieaktualnej strony Towarzystwa, do aktualizowanych na bieżąco stron komisji, rad i zespołów.
 3. Celem upowszechnienia wiedzy o pracach Władz Naczelnych PTTK zamieszczać na stronie: krótkie, rzeczowe informacje po każdym posiedzeniu władz (dobrym przykładem może być strona KTKol ZG PTTK)
 4. Szczególną troską otoczyć dorobek Towarzystwa w zakresie systemu znakowania szlaków turystycznych na nizinach – dorobek KT Pieszej ZG PTTK. W ZG PTTK powołać komórkę – zespół, który wzorem COTG PTTK miałby za cel troskę o szlaki na nizinach.
 5. Uprościć procedury rozliczania imprez finansowanych ze środków budżetowych ZG PTTK.
 6. Promować dorobek Towarzystwa poprzez wydawanie pocztówek, np. z obiektami PTTK oraz znakiem PTTK, czy szlakami (fragmenty mapy + fotografia obiektu krajoznawczego + znak PTTK)
 7. Zapewnić dofinasowanie eliminacji wojewódzkich konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży. Pozyskanie sponsorów generalnych dla poszczególnych inicjatyw (np. producenci sprzętu turystycznego), pozwoli obecne środki z budżetu PTTK podzielić na poszczególne województwa. Kwoty rzędu 1-2 tysiące złotych na województwo, a więc 16-32 tysiące w skali budżetu PTTK to ledwie ćwierć procenta.
  Kwota 1-2 tysiące może być wkładem własnym dla Oddziału do pozyskania środków na poziomie województwa, a niekiedy wystarczy do zorganizowania eliminacji.
 8. Dołożyć większych starań w zakresie wydawania „Ziemi” jako nośnika tradycji PTTK oraz jako głównego periodyku krajoznawczego Towarzystwa. Publikacja co najmniej jeden tom rocznie.
  Zwiększyć znaczenie „Ziemi”, przez umieszczenie jej na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 9. Należy wrócić do dobrych wzorców wydawania publikacji PTTK, w których redaktorami były osoby z tytułami i stopniami naukowymi.
 10. Przed XVIII Walnym Zjazdem PTTK, podać powody niezrealizowania poszczególnych zapisów „Uchwały XVII Walnego Zjazdu PTTK o Kierunkach Działań Programowych Towarzystwa w XVII Kadencji”.
 11. Zrewidować system odznak turystycznych i krajoznawczych PTTK. Dostosować ich regulaminy do współczesnych czasów. Realizując postulaty poprzednich Walnych Zjazdów, ustanowić stopnie odznak kierowane do dzieci.
 12. W przeciągu roku od XVIII Walnego Zjazdu PTTK, zreformować system dystrybucji materiałów statutowych, programowych PTTK. Powołać lub wyznaczyć jednostkę która na szczeblu ogólnopolskim zajmie się produkcją i dystrybucją: książeczek wszystkich odznak, emblematów odznak, gadżetów ze znakiem PTTK w przystępnych cenach. Pojedynczy Oddział nie jest w stanie zamówić materiałów w ilościach hurtowych, tak by ceny jednostkowe były przystępne.
  Aby turysta spod znaku PTTK był widoczny na szlaku, gdzieś te gadżety ze znakiem PTTK muszą być dostępne w sprzedaży.
 13. Wzorem COTG PTTK i książeczek GOT, książeczki innych odznak powinny być drukowane ze środków pozyskanych z reklam w nich zamieszczonych. Pozwoliłoby to zmniejszyć koszt jednostkowy.
 14. Szybsze przelewanie środków pieniężnych przyznanych przez PTTK na przedsięwzięcia Oddziałów, po pozytywnym przyjęciu rozliczenia.
 15. Szeroko komunikować sukcesy Towarzystwa. Zarówno w sposób proaktywny jak i reaktywny. Zapobiegać rozwojowi kryzysów wizerunkowych (sytuacja z „Samotnią”) oraz reagować błyskawicznie w sytuacjach negatywnych informacji publikowanych o naszej działalności.

 Do Komisji Przewodnickiej ZG PTTK XVIII kadencji Władz Naczelnych PTTK

 1. W trybie nadawania tytułu „Zasłużony Przewodnik PTTK, „Instruktor Przewodnictwa” uwzględnić osoby spełniające warunki regulaminów, ale niemające udokumentowanej działalności w klubie-kole przewodnickim. Wystarczająca powinna być opinia Oddziału.

II. Ustalenia:

Regionalna Konferencja Oddziałów PTTK pozytywnie odnosi się do przedstawionego zarysu projektów uchwał XVIII Walnego Zjazdu PTTK przygotowanych przez Zespół Programowy, przyjmując że delegaci zgłoszą także indywidualnie swoje uwagi w ciągu tygodnia.

Tułowice, 30 czerwca 2013 roku

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 27 luty 2017 21:44
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Powrót na górę

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

Zaloguj się lub Utwórz konto